Tervetuloa YKI-Korpukseen!

Tämä on Yleisten kielitutkintojen testiaineistosta koostettu korpus, joka on tarkoitettu ainoastaan tutkimuskäyttöön.

Yleinen kielitutkinto on aikuisille tarkoitettu kielitaitotesti, jonka voi suorittaa yhdeksässä kielessä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi ja venäjä) ja kolmella tutkintotasolla (perus-, keski- ja ylin taso). Korpuksessa on aineistoa kaikista kielistä ja kaikilta tutkintotasoilta.

Korpus koostuu kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta aineistosta. Kvantitatiivinen aineisto sisältää testinsuorittajien saamat tasoarviot ja taustatiedot. Kukin tutkinnon suorittanut saa tasoarvion jokaisesta osataidosta (puheen ymmärtäminen, puhuminen, tekstin ymmärtäminen sekä kirjoittaminen). Perustason tutkinnosta voi saada tasoarvion alle 1, 1 tai 2, keskitason tutkinnosta alle 3, 3 tai 4 ja ylimmän tason tutkinnosta alle 5, 5 tai 6. Testinsuorittajia pyydetään täyttämään taustatietolomake testin suorittamisen yhteydessä. Taustatietolomakkeessa kysytään muun muassa tutkinnon suorittaneen äidinkieltä, ikää, sosioekonomista asemaa, kielen opiskeluaikaa, testikielen käyttötaajuutta sekä syytä suorittaa Yleinen kielitutkinto. Taustatietolomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista, joten sitä ei ole välttämättä saatavilla kaikilta suorittajilta.

Kvalitatiivinen aineisto sisältää testin suorittajien puhumisen ja kirjoittamisen suorituksia, jotka ovat vastauksia toiminnalliseen kielitaitokäsitykseen perustuviin tehtäviin. Kirjoittamisen suorituksia on kultakin testiin osallistuneelta kolme kappaletta. Puhumisen suorituksista on toistaiseksi tallennettu korpukseen kultakin testin suorittajalta yksi tehtävä.

Aineistoja yhdistävät toisiinsa testinsuorittajien id-numerot, jotka mahdollistavat hakujen tekemisen eri aineistojen välillä. Aineistot eivät ole kuitenkaan kooltaan samankokoisia; kaikilta niiltä suorittajilta, joilta korpuksessa on tasoarviot, ei välttämättä ole taustatietoja tai kirjoittamisen tai puhumisen suoritusta. Korpus on luonteeltaan dynaaminen eli siihen lisätään aineistoa sitä mukaa, kun sitä testisuorituksista kerääntyy.

Aineistoa saa käyttää ainoastaan lupahakemuksessa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty ilman tiedontuottajan lupaa.

Hae tunnusta YKI-Korpukseen

Lisätietoa Yleisistä kielitutkinnoista saa osoitteista www.oph.fi ja https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/yki

Palautetta Korpuksesta voi antaa osoitteeseen yki-info@jyu.fi.